CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

Has oblidat la teva contrasenya?

*

La nostra metodologia

A Eureka Consultores creiem que l'única forma d'arribar al nostre client, aconseguir canvis i que aquests reverteixin en impactes positius per al negoci, és tenir una metodologia molt definida orientada a conèixer i entendre les seves necessitats. D'aquesta manera podrem proposar accions adaptades i molt pràctiques. La nostra metodologia en preparar projectes de consultoria com itineraris o workshops formatius, està basada en:

La nostra metodologia-Eureka Consultores

 

Detecció de necessitats
DETECCIÓ DE NECESSITATS: en aquesta fase, a través de reunions i/o qüestionaris previs, ens plantegem com a objectiu entendre la situació del client i el seu negoci, les seves necessitats i les seves problemàtiques. Tota la informació que ens sigui facilitada està protegida per contractes de confidencialitat i serà utilitzada en la següent fase per personalitzar totes i cadascuna de les nostres intervencions, ja sigui en projectes de consultoria, assessorament directiu, itinerari formatiu, workshop, o una acció puntual de píndola formativa.

 

Disseny a mida
DISSENY A MIDA: una vegada conclosa la primera fase, utilitzarem tota la informació recopilada per dissenyar el projecte que millor s'ajusti a la necessitat real de l'empresa, combinant si és necessari accions de consultoria i formació. Aquest serà presentat a la Direcció de l'empresa per a la seva aprovació/adaptació i tindran un paper crucial, no solament l'estructura del projecte presentada, sinó el timing i els compromisos a seguir. Després de l'aprovació definitiva, l'equip de treball d'Erueka Consultores assignat al projecte (el qual serà seleccionat sobre la base dels seus coneixements i experiències sectorials) treballarà amb l'empresa per proposar accions, dinàmiques i exercicis que encaixin amb la necessitat a cobrir, la personalitat de l'empresa i els participants. Volem que els nostres clients sentin a cada moment que estem parlant, treballant i proposant solucions exclusives per a ells. Per això posem tanta èmfasi en la personalització.
 
Execució del projecte i elaboració del pla d'acció individual
EXECUCIÓ DEL PROJECTE I ELABORACIÓ DEL PLA D'ACCIÓ INDIVIDUAL: acabada la preparació i disseny, s'inicia l'execució del projecte seguint els objectius i el timing plantejats. La nostra forma d'enfocar tant projectes de consultoria com de formació, és que basem les nostres intervencions en el desenvolupament de les persones. Acompanyem als participants en totes les fases d'aquest procés de millora i els ajudem perquè identifiquin per ells mateixos els objectius que han d'aconseguir a curt, mitjà i llarg termini. Per a això elaborem, conjuntament amb cadascun, el pla d'acció individual on es veuran reflectits aquests compromisos.
 
Seguiment (Follow up)

SEGUIMENT (FOLLOW UP): a Eureka Consultores creiem fermament a plantejar accions de seguiment que assegurin l'operativitat i aplicació dels canvis plantejats, ja siguin canvis estratègics o d'assimilació de coneixements. Aquest seguiment es pot plantejar durant tot el projecte o una vegada finalitzat (aproximadament al cap d'un mes). El consultor tindrà una reunió amb els participants (en grup o individualment) i farà un seguiment de com han aplicat el seu Pla d'Acció. Altres accions de seguiment i validació plantejades poden ser Mistery Guest, enquestes de clima, etc.

TOP